Produkter Tjenester Meny

Domkirken 2025

Det er ikke hverdagskost for Rørlegger Torgersen å legge gulvvarme oppå jordlag fylt med gamle graver. Heller ikke at det dukker opp skjeletter underveis. Domkirken 2025 er utvilsomt et både spennende og ærefullt oppdrag.

 Det er ikke hverdagskost for Rørlegger Torgersen å legge gulvvarme oppå jordlag fylt med gamle graver. Heller ikke at det dukker opp skjeletter underveis. Domkirken 2025 er utvilsomt et både spennende og ærefullt oppdrag.

Det er Stavanger domkirke og Bispekapellet i regi av Stavanger kirkelige Fellesråd, som står for den omfattende restaureringen basert på en restaureringsplan utarbeidet av arkitektkontoret Schjelderup & Gram as i 2013.

Prosjektet har skapt mye engasjement, naturlig nok. Så handler det jo også om 900 år gammel historie og en svært ærverdig bygning som skal ivaretas.

Derfor er Domkirken 2025 også et oppdrag som må utføres med omhu. Bare det å feste en klamme kan være straffbart hvis ikke riksantikvaren har godkjent det på forhånd. 

Den største delen av jobben er oppvarming. Det skal legges gulvvarme i hele skipet og under vinduene kommer det radiatorer. Kalde gudstjenester skal høre fortiden til. 

Vi leverer også slukkeutstyr for byggeperioden, inkludert håndslukkere og midlertidige brannslanger. I tillegg sørger vi for nytt hovedvanninntak som vi plastsveiser til ny kum. Det var forøvrig under dette arbeidet at skjelettene dukket opp.


Forhåpentligvis blir resten av oppdraget utført uten de helt store overraskelsene.

Har du spørsmål om dette oppdraget eller noe annet?

Lærling Kristian Ådnøy (bedre kjent som Sementen) hjelper til med å trekke 40mm pex rør gjennom trekkerørene. Det måtte en vinsj til  for å få dem gjennom!

Lærling Kristian Ådnøy (bedre kjent som Sementen) hjelper til med å trekke 40mm pex rør gjennom trekkerørene. Det måtte en vinsj til for å få dem gjennom!

Trekkerør for gulvvarme og radiatorer. En veldig uvanlig leggemetode, men den muliggjør utskifting av rør i et 100 års perspektiv.

Trekkerør for gulvvarme og radiatorer. En veldig uvanlig leggemetode, men den muliggjør utskifting av rør i et 100 års perspektiv.