Produkter Tjenester Meny

Rørleggeroppdrag på Bryne Videregående Skole

Rørlegger Torgersen var med på å bygge ny videregående skole på Bryne. 

Den nye skolen erstatter Time og tidligere Bryne videregående skole. Det er Rogaland fylkeskommune som står bak prosjektet, og BRG Entreprenør er totaltentreprenør.

Vår kontrakt omfattet levering av sanitær, varme- og sprinkleranlegg, samt anlegg for trykkluft og sveisedekkgass.

Dette var en stor jobb for Rørlegger Torgersen, og vi hadde 4 nye medarbeidere med på prosjektet. Totalt hadde vi 11 rørleggere og 2 lærlinger i arbeid på prosjektet.

Bygget sto ferdig i mars/april 2017. Skolen fikk et areal på 8000 m2, og rommet blant annet 13 verkstedhaller for elever på byggfag og mekaniske fag

Du kan lese mer om prosjektet på nettsidene til BRG.