Produkter Tjenester Meny
Servicebil Rørlegger Torgersen VB

Stort røroppdrag i byens rådhus

Oppdraget med å utføre alt rørarbeid i det nye rådhuset i Sandnes,  har vært et av de største vi har vært med på. Til tider var det mange medarbeidere fra Rørlegger Torgersen å se i bygget, som har blitt et signalbygg i regionen. 

Bygget etter passivhusstandard

Rådhuset er bygget etter passivhusstandard. Miljø og energi har fått stort fokus, med mål om 50% lavere klimagassutslipp enn det som er vanlig for bygg på samme størrelse. Det ble lagt opp til både fjernvarme og fjernkjøling fra LYSE,  leverandøren av fjernvarme i Rogalandsområdet.

Del av et pilotprosjekt

Både rådhuset og det omliggende havneområdet var pilotprosjekt i Framtidens Bygg, et samarbeidsprogram som Norske arkitekters landsforbund og Lavenergiprogrammet står bak.

Samarbeidsprogrammet har som mål å utvikle gode og klimavennlige bygg og områder. 10 av de største byene i landet har deltatt med forskjellige typer prosjekt; fra elvepromenader, barnehager, og bygg som rådhuset vårt. Alle de nye byggene og områdene skal være «fyrtårn», eller forbilder for framtiden.

Stolt av resultatet

Den nye storstuen som ligger på indre Sandnes havn, er nå klart til bruk. Det ferdige bygget vil romme mer enn 350 arbeidsplasser, bystyre- og formannskapssal, og et stort servicetorg for byens innbyggere.

Vi synes det er kjekt å få være med på en jobb i et bygg «alle» i Sandnes har et forhold til. Det setter vi stor pris på, og er et av de største oppdragene vi har vært med på. Kontrakten og omfanget av jobben var på hele 15. millioner kroner og det var 10-12 medarbeidere på prosjektet på det meste. Vi gleder oss over godt utført arbeid og det fantastiske bygget som nå er ferdig. 

-Arne Torgersen