Produkter Tjenester Meny

Spesialtilpassede bad med Funksjonsutstyr

Vi i Rørlegger Torgersen har samarbeidsavtale med Funksjonsutstyr på rørleggertjenester i Rogaland. Funksjonsutstyr har spesialisert seg på innredning av bad og kjøkken samt tekniske hjelpemidler til funksjonshemmede og eldre.  

Produktene kan tilpasses den enkelte og derfor reiser vi ut på befaring hos kunder, som enten er privatpersoner, arbeidsplasser, skoler, barnehager eller institusjoner. Da kartlegger vi behov og finner riktig utstyr og avdekker hva som skal til av rørleggerarbeid for å ta utstyret i bruk. Det kan f.eks være dusjtoalett, eller servanter med hev og senk. Til befaringen tar vi med en ergoterapeut og lager en rapport basert på befaringen som vi sender til Funksjonsutstyr som igjen foreslår riktig utstyr. 

Produktene finnes i ulike varianter, farger og størrelser slik at de egner like godt til institusjon eller privatbruk. De ivaretar både funksjonalitet og design slik at det blir en hjemlig følelse på badet selv om det er tilpasset utstyr. 

Har du spørsmål eller behov for informasjon?